Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017

Υποστήριξη Κ.ΑΛ.Ο. Coop

Ο συνεταιρισμός “Υποστήριξη Κ.ΑΛ.Ο. Coop” (Υποστήριξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Coop - “SupSSE Coop”) έχει τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (ΚοινΣΕπ) και ιδρύθηκε το 2017.

Σκοπός του συνεταιρισμού είναι η συλλογική και κοινωνική ωφέλεια και ειδικότερα, η παροχή κάθε είδους υποστήριξης σε εγχειρήματα που ασκούν δραστηριότητες σχετικές με :
τη βιώσιμη ανάπτυξη και
την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος.

Πιο αναλυτικά, οι δραστηριότητες που ασκεί ο συνεταιρισμός αφορούν, μεταξύ άλλων, στις εξής:
ενημέρωση, πληροφόρηση και επικοινωνία,
τεχνική βοήθεια και συμβουλευτική
χρήση της πληροφορικής, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του διαδικτύου
εκπαίδευση, κατάρτιση, επιμόρφωση,
έρευνα αγοράς, προβολή, προώθηση πωλήσεων, συμμετοχή σε εκθέσεις
γραμματειακή υποστήριξη, εξωτερικές εργασίες και διεκπεραίωση εντολών
υποστήριξη δημιουργίας, λειτουργίας και ανάπτυξης δικτύων και ενώσεων,
υποστήριξη δράσεων ενεργοποίησης των πολιτών, ανάπτυξης συνεργατικού και αλληλέγγυου πνεύματος, προώθηση της συλλογικής εθελοντικής δράσης και προσφοράς και της διεθνούς συνεργασίας στους τομείς της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, της αυτοδιαχείρισης, της άμεσης δημοκρατίας, των κοινών.
σύνταξη και υποβολή επενδυτικών σχεδίων για επιχορηγούμενα προγράμματα από εθνικούς, ευρωπαϊκούς και άλλους πόρους,
με στόχο την ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, τη συλλογική και κοινωνική ωφέλεια και την κοινωνική καινοτομία.